Ledeninformatie Basketball

Wil je kennismaken / lid worden?
Voor kennismaking kun je je telefonisch aanmelden bij de ledenadministratie, tel. 06 - 21826769 of mailen naar ledenadministratie.basketball@wsv-apeldoorn.nl. Er zal dan gekeken worden of er plaats is bij de betreffende trainingsgroep. Je mag drie keer gratis meetrainen, daarna wordt er gevraagd of je lid wilt worden.

Contributie 2017-2018 Kwartaal
senioren € 98,25
junioren (U14 t/m U18) € 82,50
mini's (U12) € 73,00
recreanten € 54,00

Alle bedragen staan vermeld in euro's per kwartaal en zijn inclusief de vrijwilligersbijdrage en eventuele bondscontributie. Wijzigingen voorbehouden. Betaling vindt plaats via automatische incasso. Leden die binnen hetzelfde verenigingsjaar gelijktijdig lid zijn van meerdere afdelingen, kunnen profiteren van een extra korting op de contributie.

Vrijwilligerswerk:

Ieder lid is verplicht 12 uur per seizoen vrijwilligerswerk voor de WSV vereniging te verrichten. Deze verplichting mag ook worden overgenomen door de ouders of verzorgers van de minderjarige leden. Voor een gezin met meerdere minderjarige leden telt er één kind mee. De overige minderjarige leden zijn vrijgesteld. Bij het niet voldoen van deze verplichting dien je €36,00 per seizoen te betalen. Dit bedrag is in de contributie verwerkt. Als je in het seizoen 12 uur vrijwilligerswerk hebt verricht dan krijg je aan het eind van het seizoen het bedrag van € 36,00 retour. In een gezin met meerdere minderjarige leden zullen de vrijgestelde minderjarige leden in een eerder stadium de vergoeding retour ontvangen.

Opzeggen:

Opzeggen van lidmaatschap is alleen mogelijk aan het eind van het seizoen, dus per 1juli !
(Opzegging is pas geldig als je van de ledenadministratie een bevestiging hebt gehad)

Ledenadministratie: tel. 06 21 82 67 69

e-mail: ledenadministratie.basketball@wsv-apeldoorn.nl

Formulieren:

-  Inschrijffomulier, Machtiging, Voorwaarden en Vrijwilligersformulier
  Let op: onjuist of onvolledig ingevulde formulieren kunnen niet in behandeling worden genomen!

Advertentie

Wo 22-11 19:45 Algemene Najaarsledenvergadering omni 2017
Zo 26-11 14:00 WSV - Robur et Velocitas
Wo 13-12 16:45 altijd-prijs-toernooi
Vr 05-01 20:30 Nieuwjaarstoernooi
Vr 19-01 20:00 ARC Mixtoernooi
Wo 21-02 16:45 Vriend-Vriendin-Toernooi
meer...