Ledeninformatie

Contributie Badminton

Contributie 2014-2015 Kwartaal Jaar
rustende leden € 15,15 € 60,60
senioren daglid Recreant € 41,40 € 165,60
senioren avondlid Recreant € 47,35 € 189,40
senioren Competitie € 59,55 € 238,20
junioren (16 t/m 18 jaar) € 43,80 € 175,20
junioren (12 t/m 15 jaar) € 37,20 € 148,80
pupillen (jonger dan 12 jaar) € 34,45 € 137,80

Alle bedragen staan vermeld in euro's per kwartaal en zijn inclusief eventuele bondscontributie. Wijzigingen voorbehouden. Betaling vindt uitsluitend plaats via automatische incasso. Leden die binnen hetzelfde verenigingsjaar gelijktijdig lid zijn van meerdere afdelingen, kunnen profiteren van een extra korting op de contributie.

Vragen? Mail naar ledenadministratie.badminton@wsv-apeldoorn.nl.  

Het lidmaatschap van de afdeling badminton loopt van 1 juli tot 30 juni (het verenigingsjaar). Bij het aangaan van het lidmaatschap verplicht u zich tot betaling van contributie tot aan het einde van het verenigingsjaar. Het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd met 1 jaar.

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren en moet uiterlijk 1 juni in het bezit te zijn van de ledenadministrateur. Voor jeugdleden geldt dat enkel verzoeken door ouders / verzorgers van het jeugdlid worden geaccepteerd.

 

 visitekaartjes

Advertentie

Zo 29-03 14:00 WSV - Lemelerveld
Di 31-03 20:00 WSV organiseert het Smipe sportcafé
Wo 01-04 16:45 Vriend-Vriendin-Toernooi
Ma 06-04 09:45 Kleintje Pasen
Ma 06-04 14:00 WSV - Achilles'12
Za 11-04 11:00 Gezinsmarkt Osseveld-Woudhuis
meer...