Contributie Dynamictennis

Contributiebedragen per 1 januari 2017

Recreant

€ 28,- per kwartaal

Recreant-Plus

€ 38,- per kwartaal

Wedstrijdspeler

€ 48,- per kwartaal

Rustend lid

€ 20,- per kwartaal (niet met terugwerkende kracht)

Lid 2e sport

€ 15,- per kwartaal

Strippenkaart speler

Kaart met 13 strippen          € 45,-   (per keer € 3,46)

Kaart met 26 strippen          € 85,-   (per keer € 3,26)

Wijzigingen voorbehouden. Betaling vindt uitsluitend plaats via automatische incasso.

Een recreant kan 1x per week spelen. Een recreant-plus lid en wedstrijdspelers kunnen in ieder geval 2x per week spelen en zolang dit geen structurele problemen geeft met volle banen, meer dan twee maal per week. Een wedstrijdspeler is tevens lid van de Dynamictennis Bond en kan aan Bondswedstrijden deelnemen.

Leden die door een blessure of onvoorziene omstandigheid verwachten dat zij langer dan een kwartaal niet kunnen spelen, kunnen in aanmerking komen voor een lagere contributie (rustend lid). Dit dient altijd voorafgaand aan een nieuw kwartaal aangevraagd te worden en de speler moet dat gehele nieuwe kwartaal niet kunnen spelen. Het met terugwerkende kracht 'rustend lid' worden is helaas niet mogelijk.

Leden die binnen hetzelfde verenigingsjaar gelijktijdig lid zijn van meerdere afdelingen, kunnen profiteren van een extra korting op de contributie.

Alle leden dienen tevens vrijwilligerstaken te verrichten.

Spelers die met een strippenkaart spelen, zijn geen lid van WSV-Apeldoorn en hoeven ook geen vrijwilligerstaken te verrichten. Zij moeten zich conformeren aan de door de zaalwacht gehanteerde speelwijze (b.v. kaartsysteem / doordraaien / etc.). Strippenkaarten zijn altijd persoonlijk en tegen contante betaling aan te schaffen bij de zaalwacht.

 

Vragen?   mail naar ledenadministratie.dynamictennis@wsv-apeldoorn.nl