Top Voetbal Commissie

De Top Voetbal Commissie (TVC) binnen WSV is speciaal ingericht om het technisch voetbal beleid voor de langere termijn uit te zetten en te borgen. De TVC is een zelfstandig opererend orgaan binnen de vereniging en rapporteert aan het voetbalbestuur. De TVC richt zich op het opleiden van selectie spelers (en talenten) en de benoeming en ontwikkeling van staf rond de selectie-elftallen.

Hier onder valt tevens de aanstelling en beoordeling van trainers, ontwikkelen en onderhouden van het opleidingsbeleid, ontwikkelen en onderhouden van het selectiebeleid en alle overige voetbaltechnische zaken. De TVC werkt nauw samen met het jeugdbestuur om te borgen dat binnen de vereniging plaats blijft voor prestatie en recreatie voetbal.

 

TVC

Functieprofiel

profilePhoto

Voorzitter TVC

Leo Buwalda

Functieprofiel 
profilePhoto Hoofd opleiding

Jordy Vakkert

Functieprofiel 

profilePhoto Coördinator selectiekeepers

Louis van Koeverden

Functieprofiel 

profilePhoto Coördinator convenant clubs

Richard Roemer

Functieprofiel 

profilePhoto Algemeen

Jeroen de Geus

Functieprofiel 

Functieprofielen zijn op te vragen via mail

 

Coördinator selectie keeper