WSV IN DE WIJK: MEER DAN SPORT

 

WSV staat als omnisportvereniging midden in de samenleving. De vereniging is zich bewust van de maatschappelijke rol die zij speelt voor de inwoners van Apeldoorn, met name de bewoners van de omringende wijken: de Maten, Woudhuis, Osseveld, Welgelegen en Groot Zonnehoeve.

WSV stelt jong en oud, Apeldoorners in alle leeftijdsklassen, in staat vijf verschillende sporten te beoefenen op de vier voetbalvelden en in de sporthal: badminton, basketball, dynamictennis, (zaal)voetbal en volleybal. WSV is de grootste sportvereniging binnen de gemeente Apeldoorn met ruim 1800 leden.

Als trotse bezitter van een modern sportcomplex geeft WSV ook anderen de gelegenheid de mooi gelegen accommodatie aan de Voorwaarts te gebruiken. De vereniging biedt onderdak aan Bixo, een organisatie voor buitenschoolse opvang, en aan bowlsclub Woods. Daarnaast werkt WSV nauw samen met zorgcentrum ’s Heeren Loo en de Stichting Leergeld. 

Scholen in het voortgezet onderwijs maken gebruik van de velden voor het verzorgen van de sportlessen. Voor studenten die sportopleidingen volgen in het MBO onderwijs of het CIOS treedt WSV op als leerbedrijf. WSV is hiervoor erkend door de organisaties Ecabo en Kenteq. Ook participeert WSV in sportieve activiteiten die in samenwerking met (basis)scholen op het complex worden georganiseerd. 

WSV maakt zich als vereniging sterk voor de verschillende wijken in Apeldoorn en wil de bewoners graag betrekken bij de vele activiteiten die op de sportaccommodatie plaatsvinden.

WSV steunt Futsal School League

Op 17 februari 2013 is de officiële aftrap gegeven voor een schoolzaalvoetbalcompetitie in Apeldoorn. De gemeente Apeldoorn in de persoon van wethouder Kruithof, de KNVB, het bestuur van WSV en WisselWerk hebben door het ondertekenen van een convenant beloofd zich de komende jaren in te zetten om de Futsal School League tot een succes te maken. Voor het initiatief werd voor twee jaar subsidie verstrekt door Sportimpuls, het subsidietraject van NOC*NSF. Vanuit het project OSSO (Op Straat Sportief Ontmoeten) van WisselWerk werd samen met de KNVB en voetbalvereniging WSV bij Sportimpuls een aanvraag ingediend voor subsidie voor het opstarten van een schoolzaalvoetbalcompetitie in Apeldoorn. De eerste competitieronde is op 3 maart 2013 gespeeld in de WSV-hal.
De insteek van het project is dat deelnemende jongeren meer gaan bewegen en zich zowel sportief als sociaal ontwikkelen door middel van sport. Door grote interesse in de schoolzaalvoetbalcompetitie zijn inmiddels ook wijkteams en teams van voetbalverenigingen toegevoegd aan de Futsal School League Apeldoorn. Veertien teams nemen het tegen elkaar op in de competitie. 

Stichting Leergeld

WSV werkt nauw samen met de Stichting Leergeld. Deze stichting wil sociale uitsluiting voorkomen van kinderen uit gezinnen met een inkomen rond de bijstandsnorm. Leergeld biedt kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar de kans om deel te nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Sport is van groot belang om erbij te horen, om te leren omgaan met elkaar. Daarnaast leren kinderen door sport om te gaan met winnen en verliezen.

De Stichting Leergeld kan gezinnen helpen met het betalen van de contributie van een sportclub en soms ook als het gaat om kleding of om spullen die nodig zijn om te sporten. Gezinnen die van een minimaal inkomen rond moeten komen, kunnen zich bij de stichting aanmelden. WSV steunt het initiatief en scheldt ook een deel van de contributie kwijt, zodat de stichting niet voor het gehele contributiebedrag garant hoeft te staan. Voor meer informatie: www.leergeld.nl

Buitenschoolse opvang: meer ruimte

In september 2011 is Bixo op het terrein van WSV gestart met buitenschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar. Bixo is een BSO, waarbij de S is vervangen door de I van innovatie en de X van extra. De organisatie zit bewust op een locatie buiten school, op het terrein van een sportvereniging, om de kinderen meer ruimte te geven voor beweging en ontplooiing, zowel binnen als buiten. Naast sport en spel biedt de organisatie nog tal van andere activiteiten aan. Voor meer informatie: www.bixo.nl.

Gastheer voor Europese Spelen voor Hart- en Longgetransplanteerden          EHLT Games    

Van 27 juni 2012 tot 1 juli 2012 was WSV een van de gastheren voor de 14e Europese Spelen voor Hart- en Longgetransplanteerden. Het is een tweejaarlijks evenement voor mannen, vrouwen en kinderen die een hart, long of hart-long transplantatie hebben ondergaan. De officiële opening van de EHLT Games 2012 vond plaats op 27 juni met een parade in de binnenstad van Apeldoorn. De sporters, meer dan 250, kwamen uit heel Europa en er werd op zowel hoog als op recreatief niveau gesport. Badminton is één van de sporten die de getransplanteerden doen. De organisatie van het onderdeel badminton was in handen van WSV. Vrijwilligers van de afdeling badminton hielpen ook op vrijdag 29 juni in de Mheenhal mee om deze dag voor de deelnemers goed te laten verlopen. Voor het onderdeel badminton hadden zich 51 deelnemers ingeschreven, variërend in de leeftijd van 18 tot 70 jaar. Ze gingen de strijd met elkaar aan in single en/of dubbel. In het spel staat de Olympische gedachte voorop: "meedoen is belangrijker dan winnen".Als vereniging ondersteunt WSV het doel van EHLT Games. Deze spelen worden georganiseerd om zoveel mogelijk aandacht te vragen voor het tekort aan donororganen en daarmee donorregistratie te stimuleren.

 

 

  

Auteur: Elisabeth van Horen-Lemm